Kali Linux Network PXE Install

Bir PXE Sunucusunu Kurma

Kali’nin ağ üzerinden (PXE) önyüklenmesi ve kurulması, herhangi bir CDROM veya USB bağlantı noktası olmayan tek bir dizüstü bilgisayar kurulumundan, Kali kurulumunun önceden tohumlanmasını destekleyen kurumsal dağıtımlara faydalı olabilir.

İlk olarak, DHCP / TFTP sunucusunu sağlamak için dnsmasq’ı kurmalı ve daha sonra dnsmasq.conf dosyasını düzenleyelim.

apt-get install dnsmasq
nano /etc/dnsmasq.conf

Dnsmasq.conf dosyasında DHCP, TFTP ve PXE önyüklemeyi etkinleştirin ve dhcp aralığını ortamınıza uyacak şekilde ayarlayın. Gerekirse, ağ geçidinizi ve DNS sunucularınızı aşağıda gösterildiği gibi dhcp-option yönergesi ile de tanımlayabilirsiniz:

interface=eth0
dhcp-range=192.168.101.100,192.168.101.200,12h
dhcp-boot=pxelinux.0
enable-tftp
tftp-root=/tftpboot/
dhcp-option=3,192.168.101.1
dhcp-option=6,8.8.8.8,8.8.4.4

Düzenlemelerin geçerli olması için, değişikliklerin yürürlüğe girmesi için dnsmasq hizmetinin yeniden başlatılması gerekir.

service dnsmasq restart

Kali PXE Netboot imajını indir

Şimdi, Kali Netboot görüntüsünü saklamak ve Kali reposlarından sunmak istediğimiz resmi indirmek için bir dizin oluşturmamız gerekiyor.

 

mkdir -p /tftpboot
cd /tftpboot
# for 64 bit systems:
wget http://repo.kali.org/kali/dists/kali-rolling/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz
# for 32 bit systems:
wget http://repo.kali.org/kali/dists/kali-rolling/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz
tar zxpf netboot.tar.gz
rm netboot.tar.gz

Ağdan Önyüklenecek Hedefi Yapılandırma

Yapılandırılan her şeyle, artık hedef sisteminizi önyükleyebilir ve ağdan önyükleme yapacak şekilde yapılandırabilirsiniz. PXE sunucunuzdan bir IP adresi almalı ve Kali’yi başlatmaya başlamalıdır.